PROSLAVA SV. ANTE PUSTINJAKA U ŽUPI DOLAC

Župa Dolac sa svojom crkvom jedna je od najstarijih u Bosni i majka je svih župa u Lašvanskoj dolini i šire. Dolina rijeke Lašve stoljećima bila je privlačna za nastanjivanje i život ljudi. Možemo sa sigurnošću zaključiti da su u dolini Lašve živjeli kršćani u najranije doba. Prema poznatim dokumentima

Detaljnije